12th December

N1163.5 (1)
BKN: 76187511
Hermani, Herman, NO, 1898-1960
Hans og Grete [Musikkopptak]: Eventyrtango / H. Hermani.
NO: Odeon, 1953.
På en dobbeltsidig 78- plate: 78 rpm; 25 cm
Inneholder også på side B: Lille Tornerose Sover – Vals / Bj. Amdahl; G. Kaspersen (tekst)
Odeon Ensemble
Komposisjonstype: tango
Besetning: sang med instrumentalt akk.
Språk: Norsk
Edisjonsnummer: Odeon: ND-3817
Utøver: Odeon ensemble