Donations

Dt er mange som har gitt oss gaver, i form av lydopptak LP (vinyl), singler (45-plater), stenkaker (78-plater), lydbånd, kassetter, avspillere, etc. Vi ønsker å takke alle våre givere som har bidratt til å bygge opp vår lydsamling.

Dersom du har noe du vil donere, vil vi gjerne høre fra deg.

Vil du ha fjernet navnet ditt fra listen og stå som anonym giver gi beskjed her.