Lyttekurs 2019

Er du interessert i å forsterke musikkopplevelsen enda mer, er det mulig å melde seg på lyttekurs med Per Dahl. Kurset er lagt til rette for alle musikkinteresserte, også de uten musikkfaglig bakgrunn. Hver kurskveld vil det bli tatt utgangspunkt i ett av verkene som Stavanger Symfoniorkester fremfører den etterfølgende torsdagen. I kommende sesong

Kurset er et resultat av samarbeid mellom Rogaland musikkråd, Universitetet i Stavanger, Norsk Lydinstitutt og Stavanger Symfoniorkester. I tilknytning til kurset vil Rogaland musikkråd arrangere en konsertreise til København 2.-5.november og en annen europeisk by våren 2019.

Våren 2019
10.1 Mozart: Symfoni nr.41 -Jupiter-
31.1 Ravel: Venstrehåndskonserten
28.2 Abrahamsen: Nacht und Trompeten
28.3 Bartok: Ridder Blåskjegg

Tidspunkt: Torsdager kl. 19.30 – 21.30
Kurssted: Norsk Lydinstitutts lokaler (Bjergsted terrasse 5 A).

Påmelding via Rogaland musikkråds hjemmeside,
www.musikk.no/rogaland, e-post rogaland@musikk.no
eller telefon 51 84 66 55.

Kurset koster kr. 1 400,-