For skoler

Hvordan fange lyden?

Norsk lydinstitutt tilbyr foredrag om lydhistorien for grunnskole og videregående skole. Hovedansvarlig for opplegget er Per Dahl og Patricio Portell som har utarbeidet et opplegg der elevene skal få se, høre og prøve gamle formater for lydinnspilling og lydavspilling.

I løpet av en skoletime vil elevene blant annet gjennom lytteeksempler oppleve forskjellene i ulike opptaksteknikk fra voksrullenes tid fram til våre dagers digitale systemer. De vil få demonstrert ulikt avspillingsutstyr fra den gamle fonografen via sveivegrammofon, gamle båndopptakere fram til det moderne. Og de vil kunne se en av verdens største musikkhistoriske samlinger av LP-plater og andre opptak. Per Dahl og Patricio Portell vil orientere og demonstrere utstyr.

Besøket starter med at elevene samles i lydinstituttets auditorium. Her vil vi gi en enkel innføring i lydopptakets historie, med lytteeksempler.

Elevene vil også få høre litt om ulike "lytteholdninger," og vi vil vise fram og spille av musikk på avspillingsutstyr som illustrerer utviklingen gjennom drøyt hundre år.

Opplegget kan knyttes til skolenes arbeid både med teknologi, musikkhistorie og samfunnskunnskap. (Hvordan musikken er blitt allemannseie i vår tid.)

Maksimalt antall elever pr. besøk: 15