Norsk lydinstitutt
Bjergsted Terrasse 5a
4007 Stavanger
Norge

Telefon 958 98 067
bjarne.kvadsheim@stavanger.kommune.no

Bjarne Kvadsheim
Daglig leder

E-post: bjarne.kvadsheim@stavanger.kommune.no
Mobil: (+47) 958 98 067

Bjarne Kvadsheim har ansvaret for den daglige driften av lydinstituttet, organisering av samarbeid med andre institusjoner og representering av lydinstituttet og dets interesser i nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Patricio Portell,
Musikkbibliotekar

E-post: pp@nirs.no

Musikkbibliotekaren er ansvarlig for ordning og katalogisering av samlingen, formidling av samlingen gjennom utstillinger og publikumsbetjening.

Per Dahl
Forsker

E-post: per.dahl@uis.no

Per Dahl er musikkforsker på Universitet i Stavanger med arbeidsplass ved Norsk lydinstitutt. Han har også en stilling som faglig konsulent ved instituttet, og er ansvarlig for mye av instituttets undervisningstilbud. I tillegg bistår han med musikkfaglig ekspertise knyttet til forvaltningen av samlingen.

Jean K. Maroun
Lydtekniker

Jean Maroun er en erfaren lydtekniker, med bakgrunn som musikkforsker i klassisk- og mainstream-musikk. Siden slutten av 2016 har han jobbet deltid for Norsk lydinstitutt som lydarkivar. Han er ansvarlig for å forvalte tekniske metadata og digitalisere lydinstituttets plate- og båndsamlinger.