Norsk lydinstitutt
Bjergsted Terrasse 5a
4007 Stavanger
Norge

Telefon (+47) 993 23 643
ig@nirs.no

Jacqueline von Arb
Arkivleder (i permisjon)

Email: jva@nirs.no
Mobil:(+47) 98 25 06 28

Jacqueline von Arb har ansvaret for den daglige driften av lydinstituttet, organisering av samarbeid med andre institusjoner og representering av lydinstituttet og dets interesser i nasjonale og internasjonale organisasjoner.

Iselin Grayston
Daglig leder

Email: ig@nirs.no
Mobil:(+47) 993 23 643

Iselin Grayston er vikar for Jacqueline von Arb, fra 5. april 2018

Patricio Portell,
Musikkbibliotekar

Email: pp@nirs.no

Musikkbibliotekaren er ansvarlig for ordning og katalogisering av samlingen, formidling av samlingen gjennom utstillinger og publikumsbetjening.

Per Dahl
Forsker

Email: per.dahl@uis.no

Per Dahl er musikkforsker på Universitet i Stavanger med arbeidsplass ved Norsk lydinstitutt. Han har også en stilling som faglig konsulent ved instituttet, og er ansvarlig for mye av instituttets undervisningstilbud. I tillegg bistår han med musikkfaglig ekspertise knyttet til forvaltningen av samlingen.

Jean K. Maroun
Lydtekniker

 

Jean Maroun er en erfaren lydtekniker, med bakgrunn som musikkforsker i klassisk- og mainstream-musikk. Siden slutten av 2016 har han jobbet deltid for Norsk lydinstitutt som lydarkivar. Han er ansvarlig for å forvalte tekniske metadata og digitalisere lydinstituttets plate- og båndsamlinger.