Lokaler

Utstillingshall

Utstillingshallen er det første publikum møter når de kommer inn dørene til lydinstituttet. Her har vi en permanent utstilling som eksemplifiserer hvordan lyd har blitt tatt opp og spilt av siden Edisons tid. Her kan du se fonografer, sveivegrammofoner og avspillingsmedier fra voksruller og skjellakkplater til magnetbånd og cder.

I utstillingshallen finnes den norske samlingen, hvor musikk av og med norske komponister er presentert. Det vil også til enhver tid være en skiftende utstilling av plater tilknyttet aktuelle temaer.

Arbeidsplasser
I dette rommet er det satt opp arbeidsbord som er ypperlige til kollokviearbeid for studenter ved universitetet. Det finnes også en lyttestasjon hvor man kan lytte til vinylplater fra samlingen.

Dørumsgaardstuen

Dørumsgaardstuen holder Dørumsgaards stolthet: hans vokalsamling. Her er også Dørumsgaards eget piano plassert, fraktet fra hans hjem i Marzio, Italia til Stavanger etter hans død. Hos Norsk lydinstitutt har vi den komplette utgaven av Dørumsgaards oversettelser av asiatisk poesi: Viften av perlemor, og denne har fått en prominent plassering i Dørumsgaardstuen.

Auditorium

Norsk lydinstitutt har et eget auditorium, som brukes til en rekke arrangement; lyttekurs, skoleklasse-besøk og undervisningsrom for universitetet. Auditoriet tar ca. 50 personer, og inneholder PC, prosjektor, whiteboard-tavler med og uten notelinjer, piano og platespiller som kan spille av LP-plater, 78-plater og Pathé-plater. Rommet kan bookes til møter, kurs eller konferanser.

Ta kontakt for leie av auditorium.

Balkong

Oppe i 2. etasje finnes instrumentalmusikk på vinylplater. Her finnes også Tandberg-samlingen med over 40 gamle båndopptakere fra Tandberg.

Arbeidsplasser
I hovedrommet i 2. etasje er det en arbeidsplass med PC, som publikum har mulighet for å bruke. Det er tilgang på tråløst internett i hele lokalet.

Magasiner

Lydinstituttet har totalt 3 magasiner. I orkestermagasinet oppbevares orkestermusikk, musikk fra barokken og renessansen, samt kormateriale. I de to klimakontrollerte magasinene oppbevares materiale som av bevaringsmessige årsaker må oppbevares under kontrollerte forhold, dette inkluderer 78-platene, Pathé-platene og magnetbåndene.

Studio

Norsk lydinstitutt har to studioer beregnet på digitalisering av gammelt lydmateriale.