Lyttekurs sesongen 2021-22

Kurskveldene er for de som ønsker å fordype seg i klassisk musikk. Du trenger ikke å melde deg på en hel kursrekke, enkeltkvelder er også mulig.

HØSTEN 2021

19. august Berlioz: Symphonie fantastique
2. september Ibert: Fløytekonsert
30. september
18. november

VÅREN 2022
6. januar
27. januar (OBS konsert fredag 4.2. )
3. februar
17. februar
24. mars

Tidspunkt: Torsdager kl. 19.30 – 21.30 (inkl. kort pause)
Kurssted: Norsk Lydinstitutts lokaler (Bjergsted terrasse 5 A)
Kursavgift: Kr. 200,- pr gang / fulltidsstudent kr 50,-.

Man kan betale med Vipps ved fremmøte, eller få faktura etter endt semester basert på oppmøte.

Hvis det skulle oppstå en smittesituasjon som umuliggjør fysisk lyttekurs en kveld, vil det bli tilbudt et digitalt kurs.

Kurset er et resultat av samarbeid mellom Rogaland musikkråd, Fakultet for utøvende kunstfagNorsk Lydinstitutt og Stavanger Symfoniorkester. I tilknytning til kurset arrangerer Rogaland musikkråd vanligvis konsertreiser på vinteren/våren for musikkinteresserte. Lyttekurs og konsertreiser er en del av prosjektet «En reise i musikken». Pga den pågående pandemien er det ikke nye konsertreiser under planlegging enda.

Vi følger de nasjonale smittevernreglene og har avkrysning ved ankomst. Er du forkjølet eller syk, må du holde deg hjemme.