Mysterier fra arkivet

Rundt 25% av samlingene ved Norsk Lydinstitutt er registrert og katalogisert. Over årene har vi fått inn flere store og små samlinger fra ulike givere. Disse arbeider vi fortløpende med å katalogisere, men enkelte plater gir oss større utfordringer enn andre.

Noen plater er vanskeligere å katalogisere enn andre

Noen plater er vanskeligere å katalogisere enn andre

Mange av platene er privatopptak. Disse har vi ofte har fått av etterkommere av mer eller mindre kjente utøvere. Private innspillinger disse utøverne fikk spilt inn har støvet ned på et loft i flere år før de havner hos oss, men da har gjerne informasjonen om hva opptaket er av, gått tapt.

Andre platene kan ha opptak av radiosendinger eller kopier av plater som platesamlere som Arne Dørumsgaard har fått byttet til seg for å fylle hull i samlingene.

Felles for disse uutgitte platene er at det er lite informasjon som finnes om innspillingene. Slike plater må vi lytte på og gjøre kvalifiserte gjetninger til hva som kan være på dem. Noen ganger har vi noe informasjon å gå ut i fra, andre ganger stiller vi helt på bar bakke.

Noen klarer vi å identifisere selv, men noen plater skaper så mye hodebry at må vi gi tapt. Derfor henvender vi oss nå til det kunnskapsrike publikum for hjelp. I serien Mysterier fra arkivet vil vi legge ut noen av disse platene som vi ikke klarer å dekode, i håp om at noen av våre lesere kan briljere med sin kompetanse der vi kommer til kort.

Første mysterium ut er en plate smekkfull av kjærlighet, men ikke alle sangene er like gjenkjennelige: Løs mysteriet for oss her!