Norsk Lydinstitutt stenger dørene sine

Norsk Lydinstitutt stenger dørene sine. Men vi flytter til Stavanger Byarkiv i Arkivenes Hus på Ullandhaug. Der vil være mulig å få adgang til vår unike og prestigefulle platesamling. Du må gjerne ta kontakt med meg i Stavanger Byarkivet fra den 1. august.
Takk for mange fine år vi har hatt sammen.
Musikkbibliotekaren.