Om oss

Stiftelsen Norsk Lydinstitutt Stavanger ble opprettet i 1984 gjennom en avtale mellom Stavanger kommune og Arne Dørumsgaard. Stiftelsen finansieres av Stavanger kommune. Samlingen er en av verdens største private samlinger med sine 120.000 LP-plater, 50.000 78-plater, 10.000 spolebånd, 5.000 video- og musikk-kassetter, 5.000 musikkbøker, platekataloger og tidsskrifter samt omfattende teknisk utstyr for avspilling og kopiering av ulikt lydfestet materiale (i alt ca. 90 kubikkmeter eller ca. 42 tonn).

Samlingen er unik i sin oppbygging ved at den har som sitt primære mål å dokumentere den utøvende praksis i 1900-tallets europeiske musikkultur gjennom det lydfestede materiale, og samlingens enheter er derfor oppstilt alfabetisk etter utøver. Samlingen har et naturlig tyngdepunkt innen vokalmusikken i første halvdel av 1900-tallet, men har også et betydelig innslag av norsk musikk og norske musikeres lydfestinger.

Fakta i tall

 • Grunnlagt i 1984
 • Arne Dørumsgaard samlingen ble kjøpt i 1984 for kr. 1,-
 • Første person ble ansatt  i 1989
 • Musikkbibliotekarstillingen ble opprettet i 2006
 • Instituttets lokaler ble åpnet 6. juni, 2003
 • Samlingen består av:
  • 120 000 LP-plater
  • 50 000 78 RPM plater
  • 10 000 spolebånd
  • 5 000 video- og lydkassetter
  • 5 000 musikkbøker, platekataloger og periodika
  • 40 forskjellige Tandberg båndopptakere
  • Avspillingsutstyr for alle typer analoge lydopptak
 • Antall ansatte: 1,5
 • Katalogen dekker omtrent 25% av de totale samlingene
 • Størrelse: Ca. 90 kubikkmeter, eller 42 tonn musikkmateriale