Arbeidsområder

Bevaring

Oppbevaring

I lydinstituttets samlinger har vi flere innspillinger som ikke finnes i noe annet bibliotek eller arkiv i Norge. Dette gjelder særlig Norvegica-samlingen, med innspillinger av norsk musikk og/eller med norske musikere utgitt i utlandet. I tillegg har vi innspillinger i samlingen som aldri er utgitt på et forlag, men som er spilt inn på prøveplater eller privat. Fordi disse innspillingene ikke blir tatt vare på andre steder, er det ekstra viktig å få bevart dem for ettertiden. For gamle og skjøre lydbærere som skjellakkplater og lydbånd, betyr det at de må oppbevares i klimakontrollerte magasin hvor de lagres med optimal temperatur og luftfuktighet.

Digitalisering

Et ledd i bevaringsstrategien er å digitalisere samlingen. I første omgang prioriteres 78-plater med norsk musikk og/eller norske musikere. Innspillingene blir lagret både i et høykvalitets lagringsformat, og som mp3-filer til daglig bruk på våre nettsteder og i våre lokaler. Digitaliserte innspillinger som det ikke er knyttet opphavsrett til, vil på sikt bli gjort tilgjengelig for publikum gjennom våre nettsider og vår katalog.

Tilgjengeliggjøring

Publikumslokaler

En av våre viktigste oppgaver er å gjøre samlingene tilgjengelige for publikum. Våre lokaler er åpne for besøkende i åpningstidene. I lokalene har vi jevnlig utstillinger med materiale fra samlingen, samt en fast utstilling med lydopptak- og lydavspillingsutstyr. Vi gir omvisninger og du kan gjøre deg kjent med den systematiske oppstillingen av lydopptak som enda ikke er katalogisert.

Bruk

Vi arbeider stadig med å forbedre vår elektroniske katalog, samtidig som vi legger til rette for bruk av platene i våre lokaler. Alt av vinylplater er det mulig å høre på lyttestasjonen i lokalet, og ønsker du å høre på innspillinger på eldre materiale, legger vi til rette for det. Forskere og studenter kan benytte våre lokaler til å arbeide med sine prosjekter. Vår katalog er søkbar på internett. Dersom det du leter etter ikke finnes i katalogen er det ikke dermed sagt at vi ikke har det. Du kan kontakte oss og vi vil være behjelpelige med dine spørsmål.

Har du spørsmål knyttet til samlingen, eller innspillinger i samlingen, hjelper vi gjerne til med å finne svar på det du lurer på. I tillegg til selve platene har vi en mengde kataloger, diskografier og musikkleksika som vi kan slå opp i ved forespørsler, og som er tilgjengelige for publikum i lokalene våre. Se også vår lenkesamling, som har lenker til mange nyttige og gode sider innen musikk og lyd.

Digitalisering

Vi arbeider kontinuerlig med digitalisering av samlingen, og vil etter hvert legge ut lydklipp. Målet er at musikk som ikke lenger er under opphavsrettreguleringer, skal være fritt tilgjengelig for bruk på våre nettsider. Førsteprioriteten er å digitalisere norskrelatert musikk, i tillegg til musikk for spesielle anledninger, som jul og påske.

Dersom du har spørsmål om våre tjenester er det bare å ta kontakt!

Forskning

Norsk Lydinstitutt er godkjent som forskningsinstitusjon. Vi har fasiliteter tilgjengelig, og er behjelpelig med å legge til rette for forskere som ønsker å utnytte mulighetene ved instituttet. Fokuset for samlingen gjør at den er særlig verdifull for forskning innen interpretasjon og interpretasjonshistorie. Mer om mulighetene for forskning ved instituttet vil bli lagt ut under ressurser.

Undervisning

Et viktig fokus er å bruke samlingen til formidling, og Norsk Lydinstitutt tilbyr undervisningsopplegg for alle aldre. Vi kan tilby en rekke spennende foredrag og kurs med utgangspunkt i klassisk musikk og musikkinnspillinger. Se mer om undervisning ved lydinstituttet for grunnskolen, for grupper, og for privatpersoner. Ønskes andre opplegg enn det som er skissert, er vi fleksible i forhold til utformingen. Kontakt med oss for nærmere informasjon.

Samarbeid

Gjennom aktiv deltakelse i internasjonale og nasjonale fora og nettverk, får vi tilgang til kollegaer, kunnskap og erfaring. For mer om hvilke nettverk Norsk Lydinstitutt er tilknyttet, se sidene for organisasjonene instituttet er medlem av, og konferansene lydinstituttet organiserer og deltar på.