Norsk Lydinstitutt er medlem av følgende organisasjoner:

ARSCexternal link icon

Association for Recorded Sound Collections


IASAexternal link icon

International Association of Sound and Audiovisual Archives

Norsk Lydinstitutt er medlem av IASA (International Association of Sound and Audiovisual Archives), og har bemerket seg internasjonalt gjennom denne organisasjonen. Dette nettverket gir instituttet kontakter over hele verden.

Arkivleder Jacqueline von Arb ble valgt som president for IASA styret for perioden 2011-2014. Von Arb var tidligere visepresident fra 2005-2008 og gjenvalgt for perioden 2008-2011. I første periode hadde hun ansvar for medlemskapsutvikling, samt å utvikle kontakt og samarbeid med andre audiovisuelle organisasjoner. I andre periode har hun ansvar for organisasjonens internasjonale konferanser.

Faglig konsulent Per Dahl er norsk kontakt i den nordiske avdelingen av IASA, IASA Nordic Branch


ICAexternal link icon

International Council on Archives


IFLAexternal link icon

International Federation of Library Associations and Institutions

IAMLexternal link icon (gjennom NLA)

International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres


IGSexternal link icon

Det Internasjonale Edvard Grieg Selskap


LLPexternal link icon

Arkivforbundet


NBFexternal link icon

Norsk Bibliotekforening


NMBFexternal link icon

Norsk Musikkbibliotekforening


Næringsforeningen i Stavanger external link icon