Styremedlemmer

Bjarne Kvadsheim (SP), Styreleder

Email: bjarne.kvadsheim@stavanger.kommune.no
Mobil:(+47) 958 98 067

Representerer Stavanger kommune

 

Mette Vabø (V), Nestleder

Email: mette@fascinert.net
Mobil:(+47) 452 05 190

Representerer Stavanger kommune

Olav T. Laake (Ap)

Email: otrygves@online.no
Mobil:(+47) 936 67 464

Representerer Stavanger kommune

Stein Bjelland

Email: stein70000@getmail.com
Mobil:(+47) 958 98 067

Representerer Staten

Mark Drews

Email: markdrews@uis.no
Mobil:(+47) 479 17 473

Representerer Universitetet i Stavanger (Fakultet for utøvende kunstfag)

Terje Dørumsgaard, sønn av Arne Dørumsgaard

Email: terjedorumsgaard44@gmail.com
Mobil:(+47) 900 46 916

Representerer familien