Styremedlemmer

Bjarne Kvadsheim (SP), Styreleder

Email: bjarne.kvadsheim@stavanger.kommune.no
Mobil:(+47) 958 98 067

Representerer Stavanger kommune

 

Sissel Stenberg (FrP), Nestleder

Email: sisselstenberg@hotmail.com
Mobil:(+47) 918 80 963

Representerer Stavanger kommune

Einar Sanstøl (Ap)

Email: einar.sanstol@broadpark.no
Mobil:(+47) 913 32 579

Representerer Stavanger kommune

Stein Bjelland

Email: stein70000@getmail.com
Mobil:(+47) 958 98 067

Representerer Staten

Mark Drews

Email: markdrews@uis.no
Mobil:(+47) 479 17 473

Representerer Universitetet i Stavanger (Fakultet for utøvende kunstfag)

Terje Dørumsgaard, sønn av Arne Dørumsgaard

Email: terjedorumsgaard44@gmail.com
Mobil:(+47) 900 46 916

Representerer familien