Overraskelser på instituttet

Overraskelser på instituttet.

En av våre besøkende, Erik Gauslaa Gilje, kom til oss med en spennende acetatplate for en stund tilbake.
Acetatplater ble vanligvis brukt til private innspillinger og denne platen er av en slik opprinnelse.
Disse private innspillingene har en stor historisk og kulturell verdi, da de er unike og kun finnes som regel i et eksemplar.

Erik Gauslaa Gilje kunne fortelle følgende om platen «Min fars tante, Agnes Landmark dro en dag til en av virksomhetene der de laget plater og spilte inn denne platen der hun synger og ledsager seg på pianoet».
Agnes Landmark (1888-1959) var en norsk komponist, dikter og salmedikter. Hun gav blant annet ut korkomposisjonene Mor våkner i 1944 og Bønn i 1953. Hun har skrev også barnesanger og jobbet som pedagog.
Platen inneholder to sanger: Julesne, som er komponert av Agnes  Landmark,  hvor hun selv synger og spiller klaver. Den andre er Winterabend, en sang av den norske komponisten og skribenten Pauline Hall (1890-1969).
Mer enn 60 år etter at innspillingen fant sted har nå acetatplaten blitt digitalisert og tilgjengeliggjort for lytting. Den originale acetatplaten har blitt returnert til eieren, men en kopi av dette dyrebare materialet blir værende igjen i vårt lydarkiv.

Agnes Landmark (1888-1959). Privat bilde.