Katalog

Vår katalog består av den katalogiserte delen av instituttets samling. Vær oppmerksom på at katalogen er under arbeid, og det er foreløpig bare 25% av samlingen som er ferdig registrert. Prioriteten har vært å katalogisere norsk materiale.

Vi har systematisert samlingen etter instrument, og deretter alfabetisk etter utøver. Denne oppstillingen gir oss mulighet til å finne plater i samlingen relativt raskt, selv uten en komplett katalog.

Dersom du trenger noe du ikke finner i katalogen kan du ta kontakt med oss, og vi vil hjelpe deg med dine spørsmål.

musikkbiblioteket tilknyttet Universitetet i Stavanger, kan det søkes på noter og lyd. En kan også finne lenker til mange nyttige elektroniske ressurser.

Søk i vår katalog i Mikromarc