Musikvariatet-samlingen

Samlingen fra forretningen Musikvariatet i Oslo kom til Norsk lydinstitutt i desember 2006. Totalt inneholder samlingen ca 17 000 LP-plater og rundt 500 78-plater. Hovedtyngden ligger på det klassiske orkester og kammermusikkrepertoaret, samt opera. Det er også norsk musikk i samlingen, fra serien Norsk Kulturråds klassikerserie. Alle plater som kommer fra Musikvariatet er merket med en gul prikk på coveret. Samlingen er sortert og innlemmet i Lydinstituttets øvrige samlinger.


Musikvariatets historie

Av Rigmor Heistø Strand

Musikvariatet ble drevet av Morten Falkenberg Strand, født 28.02.1945. Strand begynte sin musikalske karriere i guttemusikken på Kolbotn der han vokste opp. Den virkelige musikk-interessen våknet først da han var i begynnelsen av 20 årene, da begynte han å spille fagott. Siden den tid har han vært fast medlem av Bærum Symfoniorkester, i svært mange år også i styret.

Strand er utdannet elektronikk-ingeniør og arbeidet i 25 år i firmaet Max Manus forskning der han utviklet intercom-systemer for Philips. Da PC-ene begynte å ta over kommunikasjonen, ble forskningavdelingen nedlagt. Strand ønsket nå å gjøre noe ut av sin musikk-interesse, og ville se på muligheten av å samle og selge brukte noter. Han er gift med en musiker, og hadde på den tiden 2 musikk-studerende døtre, så han visste at noter kostet penger!

Musikvariatet åpnet sine dører i Thereses gate 3, mellom Bislett og Adamstuen, i 1992. Hovedbestanddelen i forretningen skulle være noter, men raskt fulgte utvalget av LP-er, CD'er og bøker etter. Utvalget var ikke det største i begynnelsen, men i løpet av 10 år i lokalene, var det nesten ufremkommelig der. Det ble nødvendig å se etter nye lokaler, og i 2002 flyttet Musikvariatet til kjeller-lokaler i Johannes Bruns gate 13. Her disponerte Strand 250 m2, noe som var nødvendig for de store samlingene hans.

Platene ble stort sett kjøpt fra dødsbo i Oslo-området, men Strand var alltid åpen for å reise lenger unna dersom det var snakk om interessante samlinger. Til å begynne med var det klassiske plater han konsentrerte seg om, men mange samlinger inneholdt også annen musikk, og han kjøpte også denne. Han fikk hjelp til å sette seg inn i denne musikken. Musikvariatet ble etter hvert også attraktivt for samlere av jazz og pop/rock. Samlerne kjøpte LP-er, CD-ene ble kjøpt av de som var innom for å lytte og utvide sitt kjennskap til musikk. Så i det store og hele var interessen for LP-er absolutt størst.

Kundekretsen var trofast, de var entusiastiske, og det ble et møtested for musikk-interesserte. Strand trivdes veldig godt med dette.

Etter å ha drevet Musikvariatet i 14 år, fra 1992 til 2006, valgte Strand å legge ned forretningen. Dette til stor skuffelse for den trofaste kundekretsen som fant sine noter, plater og bøker hos Musikvariatet.

Musikvariatet eksisterer fremdeles som forhandler av musikkinstrumenter, se Musikvariatets nettsider